• img1
  • img2
  • img3
  • img5
  • img4

Η Κινητή Μονάδα Μέντωρ στο Σχολείο μας (03 -06/02/2020)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ(Υ.Π.Π.Α.Ν)
                                                                                                                                                                                                                                                            Πρόγραμμα Μέντωρ


Το Πρόγραμμα «Μέντωρ» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρόληψης κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών, το οποίο εφαρμόζει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνεργασία με τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ζωής (ΚΕΖ), από το 1997. Η ιδέα για τη δημιουργία των Κέντρων Εκπαίδευσης Ζωής (ΚΕΖ) και την εισαγωγή των Κινητών Μονάδων Εκπαίδευσης στην Κύπρο ξεκίνησε από μέλη του Round Table Κύπρου και στη συνέχεια από τις λέσχες Ladies Circle, 41 Club και Tangent Club και με τη συνεργασία του Αντιναρκωτικού Συνδέσμου και των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού και Υγείας. Τα προγράμματα των Κέντρων Εκπαίδευσης Ζωής είναι προληπτικά. Αυτό σημαίνει ότι περιλαμβάνουν μια σειρά δραστηριοτήτων η οποία σχεδιάστηκε με σκοπό την αλλαγή στη γνώση, στις στάσεις και στη συμπεριφορά του ατόμου για ένα μακρύ χρονικό διάστημα. Ο σκοπός των προγραμμάτων επιτυγχάνεται με τρεις βασικά στρατηγικές πρόληψης: α) την παροχή πληροφοριών β) την απόκτηση δεξιοτήτων και γ) την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των παιδιών. Τα ειδικά αυτά προγράμματα εμπνέουν τα παιδιά διδάσκοντάς τα τις θετικές πτυχές της ζωής, τις εκπληκτικές λειτουργίες του μυαλού και του σώματός τους, αυξάνοντάς τους έτσι τη γνώση και καλλιεργώντας το σεβασμό για τον εαυτό τους. Παράλληλα αναπτύσσουν τις ικανότητες λήψης αποφάσεων, εξετάζουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος και πώς αυτά επηρεάζουν την υγεία. Τα βοηθούν επίσης στο ξεκαθάρισμα αρχών και οδηγούν στην ανάπτυξη μιας πληθώρας ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για να λειτουργήσει κάθε άτομο ξεχωριστά.

                                   


Προγράμματα

Τα προγράμματα «Μέντωρ» έχουν μια διαβαθμισμένη σειρά που ακολουθεί χρονικά τη νοητική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και καταπιάνονται με θέματα που έχουν σχέση με την ηλικία στην οποία απευθύνονται: 1. Φροντίδα του σώματος (Α’ τάξη Δημοτικού) 2. Υγιεινή διατροφή (Β’ τάξη Δημοτικού) 3. Έλεγχος των συναισθημάτων (Γ’ τάξη Δημοτικού) 4. Προσωπικότητα (Δ’ τάξη Δημοτικού) 5. Επιπτώσεις καπνίσματος και χρήσης αλκοόλ- Αποφάσεις (Ε΄ τάξη Δημοτικού) 6. Υγεία – Εξαρτήσεις – Επιδράσεις των φίλων (Στ΄ τάξη Δημοτικού) Η τεχνολογία της Κινητής Μονάδας Εκπαίδευσης Ζωής «Μέντωρ», τοποθετεί τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές, σε ένα νέο περιβάλλον. Μια αίθουσα χωρίς καθίσματα όπου όλοι κάθονται στο χαλί, ίσοι μεταξύ τους, μια οροφή με φωτεινά άστρα, οπτικοακουστικά μέσα, ηλεκτρικά διαμορφώματα για τα διάφορα συστήματα και τις λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος, με παιχνίδια - τον Harold την καμηλοπάρδαλη (μασκότ του Προγράμματος) - και άλλα, οδηγούν στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα και αποτελούν μια θετική και αξέχαστη εμπειρία.

Αναλυτικά για κάθε τάξη:

Φροντίδα του σώματός μας (Α΄ τάξη)
Εισαγωγική παρουσίαση του ανθρώπινου σώματος και της ιδέας του να είναι κάποιος υγιής. Τονίζεται η σημασία της φροντίδας του σώματος ώστε να είναι καθαρό και υγιές. Μέσα από παιχνίδια τα παιδιά αποκτούν δεξιότητες φροντίδας και καθαριότητας του σώματός τους.

Υγιεινή διατροφή (Β΄ τάξη)
Στο πρόγραμμα αυτό αναπτύσσεται ο θαυμασμός  για το ανθρώπινο σώμα με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων και του ανθρώπινου ανατομικού προπλάσματος. Τονίζεται ιδιαίτερα η σημασία της υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής.       

                                 

Έλεγχος των συναισθημάτων (Γ΄ τάξη)
Με τη βοήθεια του ανατομικού προπλάσματος το πρόγραμμα στοχεύει στην εκμάθηση των κυριότερων οργάνων του σώματος και της λειτουργίας τους. Παράλληλα τα παιδιά αρχίζουν να εξετάζουν τα διάφορα στοιχεία που συνθέτουν τη ζωή όπως π.χ. τα συναισθήματα και τις ανθρώπινες σχέσεις. Μέσα από διάφορες δραστηριότητες, τα παιδιά μαθαίνουν να ελέγχουν τα συναισθήματά τους, ιδιαίτερα τα αρνητικά, ώστε να διευκολύνεται η επίλυση ή και αποφυγή των συγκρούσεων.

Προσωπικότητα (Δ΄ τάξη)
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος αυτού δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη ζωτική σημασία του ανθρώπινου εγκεφάλου και του τρόπου με τον οποίο ο εγκέφαλος ελέγχει το σώμα, τις κινήσεις και την προσωπικότητα. Με τη βοήθεια του ανατομικού προπλάσματος επιδεικνύεται ο έλεγχος όλων των μελών του σώματος και των πέντε αισθήσεων από τον εγκέφαλο που στη συνέχεια “μιλά” στα παιδιά για το πόσο ξεχωριστή και μοναδική είναι η κάθε προσωπικότητα.

Επιπτώσεις καπνίσματος και χρήσης αλκοόλ – Αποφάσεις (Ε΄ τάξη)
Στο πρόγραμμα αυτό γίνεται αναφορά στον τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο λειτουργίας του πεπτικού συστήματος. Μετά από μια παρουσίαση της πεπτικής λειτουργίας, τα παιδιά συνειδητοποιούν τον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα φάρμακα διαφοροποιούν τη λειτουργία του οργανισμού. Τονίζεται επίσης η σημασία του να ενεργεί και να σκέπτεται ο καθένας ως ξεχωριστό άτομο και να παίρνει τις δικές του αποφάσεις, ιδίως όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την υγεία.

Υγεία – Εξαρτήσεις - Επιδράσεις των φίλων (Στ΄ τάξη)
Αυτό είναι το τελευταίο πρόγραμμα της σειράς για το Δημοτικό Σχολείο και επικεντρώνεται κυρίως στη συνειδητοποίηση από τους μαθητές των πιέσεων που μπορούν να εξασκήσουν οι φίλοι στη λήψη διάφορων αποφάσεων και ειδικότερα σε σχέση με την χρήση φαρμάκων. Με τη χρήση των εποπτικών μέσων τα παιδιά αντιλαμβάνονται τον τρόπο με τον οποίο οι τροφές, το νερό και το οξυγόνο μεταφέρονται σ’ όλα τα κύτταρα και πώς ένα φάρμακο μετά τη δίοδο του μέσω του πεπτικού συστήματος διαφοροποιεί τον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού. Γίνεται επίσης αναφορά σε ουσίες εξάρτησης και τον τρόπο με τον οποίο επιδρούν στον ανθρώπινο εγκέφαλο.